Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

A Natura-Sophia Kft. felel ezért az online felületért, és szolgáltatóként pontos, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyértelmű nyelvezetet használva tájékoztatnunk kell Önt online felületünkön tett látogatása kapcsán a személyes adatok gyűjtésének és felhasználásának módjáról, köréről és céljáról. A tájékoztatás tartalmának bármikor elérhetőnek kell lennie az Ön számára. Ezen felül, kötelesek vagyunk tájékoztatni Önt, hogy mely személyes adatok gyűjtésére vagy felhasználására kerül sor. Személyes adat minden olyan információ, amely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik.

 Nagy hangsúlyt helyezünk adatainak biztonságára és az adatvédelmi rendelkezések betartására. A személyes adatok gyűjtésére, kezelésére és használatára a hatályos európai és nemzeti törvények rendelkezései vonatkoznak.

Az alábbi adatvédelmi nyilatkozat keretében szeretnénk bemutatni, hogyan kezeljük az Ön személyes adatait, és hogy hogyan tud kapcsolatba lépni velünk:

 Natura-Sophia Kft.

Székhely: 1195 Budapest Jókai utca 32. földszint 2.

Cégjegyzékszám 01 09 718615

Telefonszám: +36 70 367 42 20 és +36 70 941 28 09

 E-mail-cím: naturasophia.hu@gmail.com

Web: www.naturasophia.hu

 
 
  1. A.         Általános információk

 

A nyilatkozatban alkalmazott kifejezések – például „személyes adatok” vagy „adatkezelés” – jelentését az uniós adatvédelmi rendelet 4. cikke tartalmazza.

 

A felhasználónak az online felületen kezelt személyes adatai közé a következők tartoznak: felhasználói adatok (pl. az ügyfelek és végfelhasználók neve és címe), a szerződés adatai (pl. az igénybe vett szolgáltatások, az ügykezelők neve, fizetési információk), a használatra vonatkozó adatok (pl. online felületunk mely weboldalait kereste fel, érdeklődés termékeink iránt), valamint tartalomra vonatkozó adatok (pl. űrlapon megadott adatok).

 

A „felhasználó” kifejezés az adatkezelés által érintett személyek összes kategóriáját magában foglalja. Beletartoznak például üzleti partnereink, ügyfeleink, végfelhasználóink, az érdeklődök és online felületeink egyéb látogatói.

 

  1. B.         Részletes információk

 

Adatvédelmi nyilatkozat
Garantáljuk, hogy keletkező adatait kizárólag az Ön kérdéseinek, hozzászólásainak vagy jelentéseinek a lebonyolításával összefüggésben, illetve belső célokhoz – például az Ön által igényelt szolgáltatások nyújtása vagy tartalmak rendelkezésre bocsátása céljából – gyűjtjük, kezeljük, tároljuk és használjuk fel.

 

Az adatkezelés alapvető elvei

A felhasználó személyes adatait a vonatkozó adatvédelmi rendelkezések betartásával kezeljük. A felhasználó adatainak kezelésére csak a következő megengedő tényállások fennállása esetén kerül sor: 

-     szerződésben foglalt szolgáltatások (pl. megrendelések feldolgozása), valamint online szolgáltatások nyújtása;

-     az adatkezelést törvény írja elő;

-     megkaptuk az Ön hozzájárulását;

-     jogos érdekünk alapján (azaz az online felületünk elemzéséhez, optimalizálásához, gazdaságos üzemeltetéséhez és biztonságához fűződő érdekeink alapján, az adatvédelemről szóló rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében, különösen az elérés mérésével, a reklám- és marketingcélú profilok létrehozásával, valamint hozzáférési adatok gyűjtésével és harmadik fél által nyújtott szolgáltatások igénybe vételével kapcsolatban).

 

Szeretnénk jelezni Önnek, hogy az adatvédelemről szóló rendelet mely pontjai szabályozzák a fenti jogalapokat:

 

Hozzájárulás

 

Az adatvédelemről szóló rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és 7. cikke

 

Adatkezelés szolgáltatásaink nyújtásához és a szerződéses intézkedések teljesítéséhez

 

Az adatvédelemről szóló rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja

Adatkezelés a törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében

 

Az adatvédelemről szóló rendelet 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja

Adatkezelés jogos érdekeink érvényesítése céljából

 

Az adatvédelemről szóló rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja

 

 

Adatok továbbadása harmadik félnek

Harmadik félnek csak a törvényi előírások által meghatározott kereteken belül adunk tovább adatokatCsak abban az esetben adjuk át harmadik félnek a felhasználók adatait, ha pl. az a szerződés célja szempontjából szükséges, vagy a vállalkozásunk gazdaságos és hatékony működtetésével kapcsolatos jogos érdekeink alapján indokolt.

 

Abban az esetben, ha alvállalkozót veszünk igénybe szolgáltatásaink nyújtásához, megtesszük a megfelelő jogi, valamint technikai és szervezeti intézkedéseket annak érdekében, hogy a vonatkozó törvényi előírások szerint gondoskodjunk a személyes adatok védelméről.

 

Személyes adatai tárolásának időtartama

Az adatminimalizálás és az adatelkerülés alapelveihez tartjuk magunkat. Ez azt jelenti, hogy csak addig tároljuk az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott adatokat, amíg a fent említett célok nem teljesülnek, illetve amíg a jogalkotó által előírt különböző tárolási határidők tartanak. Ha az adott cél már nem aktuális, illetve ha lejár a kötelező határidő, adatait rutinszerűen és a törvényi előírásoknak megfelelően zároljuk, illetve töröljük.

 
 

Kapcsolatfelvétel

Felveheti velünk a kapcsolatot telefonon: +36-70-367-4220 és +36-70-941-2809. Ha egyetért az elektronikus kommunikációval, a kapcsolatfelvételi űrlap segítségével vagy e-mailben (pl. a naturasophia.hu@gmail.com címen) is kapcsolatba léphet velünk. Ha felveszi velünk a kapcsolatot, személyes adatok gyűjtésére kerül sor. Az adott kapcsolatfelvételi űrlapból kiderül, hogy mely adatokat gyűjti be a rendszer. Adatainak továbbításához SSL-titkosítást használunk. Az Ön által megadott adatokat kizárólag a kérdések, hozzászólások vagy jelentések feldolgozása, valamint esetleges nyomon követő kérdések céljából tároljuk.

 Ezzel kapcsolatban a jogalapok a következők:

 

Adatkezelés szolgáltatásaink nyújtásához és a szerződéses intézkedések teljesítéséhez

 

Az adatvédelemről szóló rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja

Adatkezelés jogos érdekeink érvényesítése céljából

 

Az adatvédelemről szóló rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja

 

Jogos érdekeink (a felhasználók kéréseinek hatékony és gyors feldolgozása) alapján az ügyfelek adatainak gondozására szoftvert használunk. A rendszert cégünkön belül működtetjük. Ezért nem kerül sor adatok harmadik fél részére történő átadására.

 

Szeretnénk tájékoztatni, hogy az Ön által elküldött összes e-mail (beleértve a Natura-Sophia Kft.-nek küldötteket is) esetében előfordulhat, hogy továbbítás során illetéktelenek észrevétlenül elolvassák vagy módosítják azokat. Szeretnénk továbbá felhívni a figyelmét, hogy a nem kívánt e-mailek kiszűrésére szoftvert használunk (spamszűrő). A spamszűrő segítségével elutasíthatók bizonyos e-mailek, ha azokat meghatározott ismertetőjegyek alapján a rendszer tévesen azonosította spamként.

 

Milyen jogai vannak Önnek?

a)         A tájékoztatáshoz való jog

Joga van ahhoz, hogy ingyenes tájékoztatást kapjon a tárolt adatairól. Kérés esetén a hatályos joggal összhangban írásos formában tájékoztatjuk arról, milyen személyes adatokat tárolunk Önről. Ez tartalmazza, hogy honnan származnak az Ön adatai, és ki/mi fogadta őket, illetve hogy mi az adatkezelés célja.

 

b)         A helyesbítéshez való jog

Joga van, hogy amennyiben a nálunk tárolt adatai nem pontosak, kijavíttassa azokat. Ennek során (például személyes adatai helyességének vitatása esetében) kérheti az adatkezelés beszűkítését.

 

c)         A zároláshoz való jog

Adatait emellett zároltathatja is. Annak érdekében, hogy adatai zárolását bármikor figyelembe lehessen venni, ezeket az adatokat ellenőrzés céljából egy zárolási fájlban meg kell őrizni.

 

d)         A törléshez való jog

Kérheti személyes adatainak törlését is, ha nincs jogszabályi kötelezettség ezek megőrzésére. Ha van ilyen kötelezettség, kérés esetén zároljuk adatait. Ha fennállnak a megfelelő jogi előfeltételek, személyes adatait anélkül is törölni fogjuk, hogy Ön erre vonatkozóan kérelmet nyújtott volna be.

 

e)         Az adatátvitelhez való jog

Joga van kérni, hogy a hozzánk továbbított személyes adatait olyan formátumban bocsássuk rendelkezésére, amely lehetővé teszi azok másik helyre történő továbbítását.

 

f)          A felügyeleti hatóságnál való panasztétel joga

Lehetősége van arra, hogy panaszával valamelyik adatvédelemmel foglalkozó felügyeleti hatósághoz

forduljon.

 

Az adatvédelemért és az információszabadságért felelős megbízott – az elfogadott törvény alapján lesz kitöltve.

 

g)         A tiltakozáshoz való jog

Önnek lehetősége van arra, hogy jövőbeli hatállyal bármikor visszavonja adatainak belső célokra történő felhasználását. Ehhez elég egy megfelelő tartalmú e-mailt küldenie a naturasophia.hu@gmail.com címre. Ez a visszavonás azonban nem érinti az addig elvégzett adatkezelési eljárások jogszerűségét. A visszavonás nem érinti az egyéb jogalapok alapján történő adatkezelést, mint amilyen például a szerződés előkészítése (lásd fent).

 

Az Ön személyes adatainak védelme

Szerződésbeli, szervezeti és technikai biztonsági intézkedésekkel biztosítjuk (a technológia aktuális állásának megfelelően), hogy az adatvédelmi törvények előírásai betartásra kerüljenek, és hogy megvédjük az általunk kezelt adatokat a véletlen vagy szándékos manipulációtól, adatvesztéstől és -sérüléstől, vagy attól, hogy illetéktelen személyek hozzáférhessenek azokhoz.

 

Az egyik különösen fontos biztonsági intézkedés az Ön böngészője és a mi szerverünk közötti adatátvitel titkosítása. Ehhez egy SSL titkosítási technikát használunk.

 

Személyes adatainak védelmét a következő pontok keretében biztosítjuk (kivonat):

a)         Személyes adatai bizalmas jellegének megőrzése

Annak érdekében, hogy megőrizzük személyes adatainak bizalmas jellegét, különböző intézkedéseket hoztunk a hozzáférés ellenőrzése érdekében.

 

b)         Személyes adatai teljességének megőrzése

Annak érdekében, hogy megőrizzük személyes adatainak integritását, különböző intézkedéseket hoztunk a továbbítás és az adatbevitel ellenőrzése érdekében.

 

c)         Személyes adatai rendelkezésre állásának megőrzése

Annak érdekében, hogy megőrizzük személyes adatainak elérhetőségét, különböző intézkedéseket hoztunk a megrendelés és a rendelkezésre állás ellenőrzése érdekében.

 

A használatban lévő biztonsági intézkedést a technológiai fejlődésnek megfelelően folyamatosan javítjuk. A fenti óvintézkedések ellenére az internet bizonytalan természete miatt nem tudjuk az online felületunkhoz kapcsolódó adatátvitel biztonságát garantálni. Ennek következtében minden, az online felületunkhoz kapcsolódó adatátvitel kockázatát Ön viseli.

 

A pályázók adatainak védelme

Az álláspályázatok kapcsán történő adatgyűjtés felelőse:

A felelős szervezet a Natura-Sophia Kft. 1195 Budapest Jókai utca 32. földszint 2.

A pályázók személyes adatainak kezelésére vonatkozó jogalapok:

A személyes adatok gyűjtése a következő célból történik:

Ha jelentkezik egy állásra, a Natura-Sophia Kft. információkat (akár papíron, akár digitális formában) kap Önről, mint például név, cím, születési dátum, születési hely, az iskolai és szakmai képzéssel kapcsolatos adatok, továbbképzések, minősítések és bizonyítványok.

A a Natura-Sophia Kft. kizárólag az álláspályázat (= foglalkoztatási viszony előkészítése) lebonyolítása érdekében gyűjti, kezeli és használja fel az Ön személyes adatait. Az Ön adatait csak abban az esetben dolgozzuk fel a fent említettől eltérő célokra, ha ez az adatkezelés az adatvédelemről szóló rendelet 6. cikke (4) bekezdése alapján engedélyezett és az eredeti célokkal összeegyeztethető. Adatainak ilyen jellegű tovább feldolgozásáról tájékoztatni fogjuk Önt.

Ez történik az Ön személyes adataival:

A pályázók adatait személyes adatok kezelésére szolgáló rendszerekben tároljuk és kezeljük. A technikai felépítés úgy van kialakítva, hogy illetékes személyek szűkre szabott köre rendelkezik hozzáférési jogosultsággal, és a technika jelenlegi állása szerint kizárt, hogy bárki más hozzáférhessen az adatokhoz vagy egyéb módon tudomást szerezhessen róluk. Személyes adatait csak addig tároljuk, amíg az az adatok ismerete a foglalkoztatási viszony céljából vagy abból a célból, ami miatt az adatok gyűjtésére sor került, szükséges vagy ha törvény vagy szerződés írja elő azok megőrzését. Adatait nem továbbítjuk külső helyeknek.

Abban az esetben, ha nem kerül szerződéses munkaviszony létesítésére, az álláspályázattal kapcsolatos adatait a munkajog szempontjából egyenlő bánásmód igazolása céljából 6 hónapig megőrizzük. Amennyiben létrejön a szerződéses munkaviszony (= alkalmazás), a szükséges információkat átvezetjük a személyi aktába.

Az Ön jogai pályázóként:

Joga van tájékoztatást kapni az Önnel kapcsolatban tárolt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, az adatoknak esetleges egyéb helyekre történő továbbításáról, valamint az adatok tárolásának időtartamáról. Lehetséges, hogy tájékoztatáshoz való joga érvényesítéséhez kivonatokat vagy másolatokat kap. Amennyiben az adatok helytelenek, vagy már nem szükségesek ahhoz a célhoz, amelynek érdekében gyűjtötték őket, Ön kérheti az adatok helyesbítését, törlését, vagy az adatkezelés beszűkítését.

Ha speciális személyes helyzete miatt olyan okok adódnak, amelyek ellentétesek személyes adatainak kezelésével, megtilthatja az adatkezelést, amennyiben az adatkezelés jogos érdekből történik. Ebben az esetben csak akkor kezeljük az Ön adatait, ha ezt különösen kényszerítő érdek indokolja.

Az egyes esetekben megszerezhetjük az adatok kezelésére vagy továbbítására vonatkozó beleegyezését. Ez például akkor fordulhat elő, ha pályázatát hosszabb ideig meg kell őrizni vagy ha jelentkezését egy, a vállalaton belüli másik pozíció szempontjából is figyelembe veszik. Beleegyezése ezekben az esetekben önkéntes, és a jövőben bármikor visszavonhatja azt.

 

Cookie-k

Cookie-kat használunk. A cookie-k olyan kis méretű szöveges fájlok, amelyek helyileg, internetböngészőjének gyorsítótárában kerülnek eltárolásra. A cookie-k teszik lehetővé az internetböngésző újbóli felismerését. A fájlok arra szolgálnak, hogy segítsék a böngésző navigálását az online felületon, és hogy az összes funkciót teljes körűen lehessen használni.

 

Online felületunk a következőket használja: Böngészőben elhelyezett cookie-k

 

A felhasználó cookie-kkal kapcsolatos ellenőrzési lehetőségei

Böngészőben elhelyezett cookie-k: Az összes böngészőt beállíthatja úgy, hogy mindig kérdezzenek rá, hogy Ön elfogadja-e a cookie-kat. Az is beállítható, hogy csak az éppen felkeresett oldalak cookie-jait fogadja el. Az összes böngésző kínál olyan funkciókat, amelyek lehetővé teszik a cookie-k szelektív törlését. A cookie-k elfogadása általános jelleggel is kikapcsolható, azonban ebben az esetben számításba kell venni, hogy az online felület adott esetben kevésbé lesz könnyen használható.

 

Elsődleges cookie-k (Google Analytics cookie-k) használata

A Google Analytics cookie-k a következőket naplózzák:

 

  • Egyedi felhasználó – A Google Analytics cookie-jai begyűjtik és csoportosítják az Ön adatait. Összefoglalják az összes tevékenységét a látogatása során. A Google Analytics cookie-jai segítségével megkülönböztethetők felhasználók és egyedi felhasználók.

 

  • A felhasználók tevékenységei – A Google Analytics cookie-jai adatokat tárolnak azzal kapcsolatban, hogy mikor kezdte, illetve fejezte be látogatását az online felületon, és hogy hány oldalt nézett meg. Ha a felhasználó bezárja a böngészőt, vagy hosszabb ideig (általában 30 percig) nem végez tevékenységet, a felhasználói munkamenet lezárul, és a cookie a látogatást befejezettként tünteti fel. Ezenkívül az első látogatás dátuma és időpontja is feljegyzésre kerül. Adott esetben az egyes egyedi látogatók látogatásainak teljes számát is rögzítik. Külső hivatkozás: http://www.google.com/analytics/terms

 

Ha szeretné megakadályozni, hogy a cookie a Google számára az online felület használatára vonatkozó adatokat (amelyekbe beletartozik többek között az Ön IP-címe) gyűjtsön, illetve hogy a Google feldolgozza ezeket az adatokat, töltse le az alábbi linkről a plug-int, és telepítse a böngészőjében:

Külső hivatkozás: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

További információk a „Webanalysedienst Google Analytics / Universal Analytics” (Google Analytics / Universal Analytics webelemzési szolgáltatás) pont alatt találhatók.

 

Harmadik felek cookie-jainak használata

Online felületünkön harmadik félnek minősülő szolgáltatók szerkesztőségi szövegek vagy reklám betöltésére vonatkozóan helyeznek el [további] cookie-kat (harmadik féltől származó cookie-k). A harmadik félnek minősülő szolgáltatókra is szigorú adatvédelmi követelmények vonatkoznak, ami a személyes adatok megszerezhetőségét illeti.

 

Az alkalmazott cookie-k élettartama

A cookie-kat online felületunk webkiszolgálója kezeli. Ez az online felület a következőket használja:

Ideiglenes / munkamenet-cookie-k (egyszeri használati eljárás)

Élettartam: Az online felület bezárásáig

 

Tartós cookie-k (a böngésző tartós felismerése)

Élettartam: 2 év

 

A cookie-k deaktiválása vagy eltávolítása (opt-out)

Mindegyik webböngésző lehetőséget nyújt a cookie-k korlátozására és törlésére. További információt az alábbi weboldalakon talál:

-      Internet Explorer:

http://windows.microsoft.com/en-GB/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9

-      Firefox:

https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

-      Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

-      Safari:

https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

 

Google Analytics / Universal Analytics webelemzési szolgáltatás

A Google Inc. (a továbbiakban: „Google”) Google Analytics nevű webelemzési szolgáltatását használjuk. A Google Analytics „cookie-kat”, azaz szöveges fájlokat tárol el az Ön számítógépén, amelyek lehetővé teszik az online felület használatának elemzését. A cookie-k által összegyűjtött, az online felület használatára vonatkozó információkat rendszerint a Google egyik USA-beli kiszolgálójára továbbítják és ott tárolják. Ez azt jelenti, hogy az adatok egy harmadik országba kerülnek továbbításra. Ezzel kapcsolatban azt vesszük figyelembe, hogy megfelelően biztosítottak-e a megfelelő/észszerű garanciák, és hogy rendelkezésére állnak-e érvényesíthető jogok és hatékony jogorvoslati lehetőségek.

 

A megfelelő garanciákhoz az alábbi linken férhet hozzá:

 

 

 

Az online felületünk által végzett IP-anonimizálás révén az Ön IP-címét a Google az Európai Unió tagállamain belül, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás szerződött államaiban előzetesen megkurtítja.

 

Csak kivételes esetekben fordul elő, hogy a Google a teljes IP-címet továbbítja valamelyik USA-beli kiszolgálójára, és ott rövidíti le. A Google-t azzal bíztuk meg, hogy ezen információk felhasználásával értékelje ki az online felület használatát, állítson össze jelentéseket az online felülettel kapcsolatos tevékenységekről, valamint végezzen a részünkre további, az online felület használatával és az internethasználattal összefüggő szolgáltatásokat. A Google Analytics keretében az Ön böngészőjéről továbbított IP-címet a Google nem társítja más adatokkal. A cookie-k tárolását böngészőszoftverének megfelelő beállítása révén megakadályozhatja. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem fogja tudni teljes mértékben használni az online felület összes funkcióját.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy online felületünk a Google Analytics szolgáltatást az „_anonymizeIp()” bővítménnyel használja, ezért az IP-címek a közvetlen személyazonosítás kizárása érdekében csak rövidített formában kerülnek további feldolgozásra.

 

Ezenkívül a Google Analytics jelentéseit demográfiai ismertetőjegyek és érdeklődések megállapítására használjuk.

 

Az általunk küldött, és a cookie-kkal, felhasználói azonosítókkal vagy reklámazonosítókkal összekapcsolt adatokat 24 hónap elteltével automatikusan töröljük. Azokat az adatokat, amelyek megőrzési időtartama lejárt, automatikusan, havonta egy alkalommal töröljük. A használati feltételekkel és az adatvédelemmel kapcsolatban részletes információt a https://www.google.com/analytics/terms/hu.html, illetve a https://policies.google.com/?hl=hu oldalon talál.

 

Ezenkívül ha szeretné megakadályozni, hogy a cookie a Google számára az online felület használatára vonatkozó adatokat (amelyekbe beletartozik többek között az Ön IP-címe) gyűjtsön, illetve hogy a Google feldolgozza ezeket az adatokat, töltse le az alábbi linkről a plug-int, és telepítse a böngészőjében: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

A böngészőbe telepített plug-in mellett, illetve mobileszközök böngészőin belül az alábbi link segítségével elhelyezhet egy opt-out cookie-t, amely megakadályozza, hogy a Google Analytics ezen az online felületen belül adatokat gyűjtsön (ez az opt-out cookie csak ebben a böngészőben és csak erre a domainre vonatkozóan működik; ha szeretné törölni a cookie-kat, kattintson újra a linkre):

 

A Google Analytics deaktiválása

 

Hírlevél

Ha feliratkozik e-mailben küldött hírlevelünkre, személyes adatokat gyűjtünk Öntől. Ezeket az adatokat reklámcélokra, e-mailben küldött hírlevél formájában használjuk fel, amennyiben Ön ehhez az alább olvasható módon, kifejezetten hozzájárul:

 

„Igen, szeretnék feliratkozni a hírlevélre. Tudomásul vettem az adatvédelmi nyilatkozatot.”

 

Bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevélben erre szolgáló linkre kattintva, vagy megfelelő tartalmú e-mailt küldve a hirlevel@drhauschka.hu címre. Sikeres leiratkozást követően e-mail-címét haladéktalanul töröljük hírlevél címlistánkról.

 

Hírlevél-nyomonkövetés: Amennyiben Ön előzetesen kifejezetten hozzájárul, hírlevél-nyomonkövetést (más néven webjelzők vagy nyomonkövetési pixelek) alkalmazunk. Ebben az esetben a hírlevél kézbesítésénél a külső kiszolgáló megszerezheti a fogadó fél bizonyos adatait (pl. a lehívás időpontja, az IP-cím, vagy a használatban lévő e-mail-program (kliens) adatai). A képfájl neve minden egyes címzett esetében egyéni, amennyiben egy egyedi IP-címhez kapcsolódik. Az e-mail küldője figyeli, hogy melyik e-mail-címhez melyik azonosító tartozik, így a kép letöltésekor meg tudja állapítani, hogy a hírlevél melyik címzettje nyitotta meg az e-mailt.

 

A hírlevél-nyomonkövetés esetében a felhasználói magatartásról pszeudonim eljárással gyűjtünk adatokat. A következő pszeudonimizált adatokról van szó: Címzettek, címzettek a visszapattanó címek nélkül, várakozó címzettek, átugrott címzettek, egyedi leiratkozási ráta, egyedi leiratkozások, visszapattanási ráta, visszapattanások („hard” és „soft”), egyedi megnyitási ráta, egyedi megnyitások, megnyitási ráta, megnyitások, egyedi kattintási ráta, egyedi kattintások, kattintási ráta, kattintások, tényleges egyedi kattintási ráta, kattintások a célcsoportok szegmentálása érdekében.

 

A hírlevél készítése és kézbesítése érdekében a MailChimp szoftwaret használjuk. Kapcsolati adatai: The Rocket Science Group, LLC; 675 Ponce de Leon Ave NE; Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA.

További információk a MailChimp szoftware-t működtető cégről elérhetőek itt: https://mailchimp.com/legal/privacy/?_ga=2.193727021.1463244291.1528474364-777112334.1519309107

 

A Google Maps használata

Térképek ábrázolásához, valamint megközelítési útvonalak megtervezéséhez a Google Mapset használjuk. A Google Maps üzemeltetője a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Az online felület használatával Ön beleegyezik abba, hogy a Google, a Google képviselője vagy egy harmadik szolgáltató rögzítse, feldolgozza és kezelje az automatikusan gyűjtött vagy az Ön által megadott adatokat (az IP-címet is beleértve). A Google Mapsre vonatkozó használati feltételek az alábbi linken érhetők el:

https://policies.google.com/terms?hl=hu&gl=hu

 

Az átláthatósággal, a választási lehetőségekkel, valamint az adatvédelmi rendelkezésekkel kapcsolatban részletes információt a Google adatvédelmi központjában talál: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu

 

Adatvédelmi rendelkezéseink módosítása

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy időről időre módosítsuk az adatvédelmi nyilatkozatunkat, hogy mindig megfeleljen az aktuális törvényi követelményeknek, illetve hogy a szolgáltatásainkban bekövetkezett változásokat érvényesítsük a nyilatkozatban. Ez például az új szolgáltatások bevezetését érintheti. Ismételt látogatására már az új adatvédelmi nyilatkozat fog vonatkozni.

 

Márkavédelem

Az itt említett valamennyi cég- vagy márkajelzés az adott cég tulajdona. A márkák és nevek említése tisztán tájékoztatás céljából történik.

Keresés